PRODUCTS
  เครื่องชั่งกันน้ำ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Price : 0.00 บาท/
เครื่องชั่งกันน้ำ DIGI - DS Series
เครื่องชั่งกันน้ำ SHINKO - CJ Series
เครื่องชั่งกันน้ำ SHINKO : HJK - Series
เครื่องชั่งกันน้ำ Rice lake - CW-90X
Nomal Price : 6,500.00 บาท/
Price : 5,500.00 บาท/
เครื่องชั่งกันน้ำ SUPER-SS
เครื่องชั่งกันน้ำ MS-701
เครื่องชั่งกันน้ำ ADAM : WFK-Series
เครื่องชั่งกันน้ำ ADAM : AE-Series
เครื่องชั่งกันน้ำ OHAUS : Defender 3000
เครื่องชั่งกันน้ำTSCALE : BWS -Series

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×