PRODUCTS
   เครื่องชั่งอ่านละเอียด 4 ตำแหน่ง
-----------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องชั่งอ่านละเอียด 4 ตำแหน่ง HT-224CE / HTR-224CE
เครื่องชั่งอ่านละเอียด 4 ตำแหน่ง NBL-245I
เครื่องชั่งอ่านละเอียด 4 ตำแหน่ง PA214 / PA214C
เครื่องชั่งอ่านละเอียด 4 ตำแหน่งTM-EXF2204H

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×