PRODUCT
  เครื่องชั่งตั้งพื้น
-----------------------------------------------------------------------------------------
Price : 0.00 บาท/
เครื่องชั่งตั้งพื้น DIGI : DI-81
เครื่องชั่งตั้งพื้น DIGI : DI-620 / 620P
เครื่องชั่งตั้งพื้น DIGI : DI-166
เครื่องชั่งตั้งพื้น RICELAKE : IQ-480
เครื่องชั่งตั้งพื้น RICELAKE : IQ-320I
เครื่องชั่งตั้งพื้น OHAUS : T32XW
OHAUS : Defender : T31P
ADAM : GK-Series
ADAM : AE-Series (Waterproof Indicator)
เครื่องชั่งตั้งพื้น ADAM : GK-Series
เครื่องชั่งตั้งพื้นTSCALE : BWS-Series (Waterproof Indicator)
เครื่องชั่งตั้งพื้น TSCALE : BW-Series
เครื่องชั่งตั้งพื้น BW-Series AWENUE : AWPT (Indicator Built-in Printer)
เครื่องชั่งตั้งพื้น PT-10 (Indicator Built-in Printer)
เครื่องชั่งตั้งพื้น PM-02 (เครื่องชั่งรถบรรทุก ( Truck Scale ))
หัวอ่าน RICELAKE : IQ-920I
หัวอ่าน ADAM : GFC-Series
Model 620

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×