PRODUCTS
     เครื่องชั่งคำนวณราคา
-----------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องชั่งคำนวณราคา NEOTECH - CS-B
เครื่องชั่งคำนวณราคา TSCALE
เครื่องชั่งคำนวณราคา ZAPPER- SPE-30
เครื่องชั่งคำนวณราคา Jadever- JPT
เครื่องชั่งคำนวณราคา DIGI - DS-788

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×