PRODUCT

เครื่องชั่งรถบรรทุก
-----------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าคอนกรีต
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าเหล็ก
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยโครงสร้างเหล็กทั้งชุด
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบฝังพื้นหน้าคอนกรีต
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบฝังพื้นหน้าเหล็ก
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าปูน 3x18เมตร 80 ตัน

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×