PRODUCTS
  เครื่องชั่งแบบแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องชั่งแบบแขวน TSCALE HS-33 Series
เครื่องชั่งแบบแขวน TSCALE DR Series
เครื่องชั่งแบบแขวน ZAPPER OCS-XZ-GSE Series
เครื่องชั่งแบบแขวน Jadever JC-M Series
เครื่องชั่งแบบแขวน ZAPPER OCS-XZ Series
เครื่องชั่งแบบแขวน TSCALE TM-A Series
เครื่องชั่งแบบแขวน ZAPPER OCS-XZ-DAE Series
เครื่องชั่งแบบแขวน Jadever JC Series
เครื่องชั่งแบบแขวน NAGATA HB-33 Series
เครื่องชั่งแบบแขวน NAGATA HL-03 Series
เครื่องชั่งแบบแขวน MSI 3460 Series MSI 3460 Series
เครื่องชั่งแบบแขวน TM-A Series
เครื่องชั่งแบบแขวน NAGATA HC-33 Series

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×