เครื่องชั่งรถบรรทุก   บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้นำเข้า จำหน่าย ผลิต  ติดตั้ง ดัดแปลง ซ่อมแซม เครื่องชั่งรถบรรทุกและอุปกรณ์ระบบน้ำหนัก-ระบบอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมบริการตรวจรับรอง เครื่องชั่งอุตสหกรรมทุกชนิด และ เครื่องชั่ง รถบรรทุก จากหน่วยงาน กองชั่งตวงวัด ทั่วประเทศ  

 

1. เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบลอย หน้าคอนกรีต 

เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่โล่ง กลางแจ้ง สถาพแวดล้อมแบบเปิด ตลอด 24 ชม.

 • โครงสร้างแท่นเป็นเหล็ก Wire Flang ทาสีรองพื้น และสีจริงอย่างดี แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน
 • รองรับน้ำหนักรถบรรทุก ( หน้าแท่น ชั่ง ) ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น Strength  320 Kg./ CU.CM  พร้อมงานก่อสร้างทางขึ้น - ลง คอนกรีต
 • พร้อมอุปกรณ์แสดงน้ำหนัก ชุดคอมพิวเตอร์ และโปแกรมฯ ภายในห้องชั่งน้ำหนัก ครบชุด
 • พร้อมระบบ Surge protection ภายในห้องควบคุม และการทำระบบกราวนด์ที่แท่งกราวนด์สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์ร่วมของโลก (Common Earth) อย่างแท้จริง เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จากไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่าหรือเกิดจากระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ของโรงงาน
 • บริการตรวจรับรองชั้นแรก(เครื่องใหม่) / ชั้นหลัง ( ต่ออายุทุก 2 ปี ) จากหน่วยงานกองชั่งตวงวัดทั่วประเทศ  

 

 


งานก่อสร้างฐานราก


   


พิกัด

อ่านละเอียด

ขนาดแท่นชั่ง

Main Beam

Corss Beam

   30-40 ตัน

กก.-10 กก.

3x6 , 3x7 , 3x8 m.

400x150 , 400x200  mm

150x150 , 200x200 mm

40-50 ตัน

กก.-10 กก.

3x7 , 3x8 , 3x9 m.

400x200 , 500x200 mm. 

200 x 200 mm

60 ตัน

10 กก.

3x9, 3x12 ,3x18m.

500 x 200 , 600x200 mm.

200 x 200 mm

80 ตัน

10 กก.

3x18 ,  3x22 m.

600 x 200 mm.

200 x 200 mm

100 ตัน

10 กก.

3x18 , 3x22 m.

588 x 300 mm.

300 x 300 mm.

 

2. เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบลอย โครงสร้างเหล็กทั้งชุด

  เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่โล่ง กลางแจ้ง สถาพแวดล้อมแบบเปิด ตลอด 24 ชม.

 • โครงสร้างแท่นเป็นเหล็ก Wire Flang ทาสีรองพื้น และสีจริงอย่างดี แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน
 • รองรับน้ำหนักรถบรรทุก ( หน้าแท่น ชั่ง ) ด้วยเหล็กแผ่นหนา 9-11 mm. ตลอดพื้นแท่นชั่ง  พร้อมงานก่อสร้างทางขึ้น - ลง คอนกรีต
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายนอกระดับ IP-68 ซึ่งเป็นระดับกันฝุ่น กันน้ำสูงสุด สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยได้ทุกฤดูกาล
 • พร้อมอุปกรณ์แสดงน้ำหนัก ชุดคอมพิวเตอร์ และโปแกรมฯ ภายในห้องชั่งน้ำหนัก ครบชุด
 • พร้อมระบบ Surge protection ภายในห้องควบคุม และติดตั้งระบบกราวนด์ที่แท่งกราวนด์สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์ร่วมของโลก (Common Earth) อย่างแท้จริง เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่า หรือเกิดจากระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ของโรงงาน
 • บริการตรวจรับรองชั้นแรก(เครื่องใหม่) / ชั้นหลัง ( ต่ออายุทุก 2 ปี ) จากหน่วยงาน กองชั่งตวงวัด ทั่วประเทศ  

 


งานก่อสร้างฐานราก


   


พิกัด

อ่านละเอียด

ขนาดแท่นชั่ง

Main Beam

Corss Beam /  Surface 

   30-40 ตัน

กก.-10 กก.

3x6 , 3x7 , 3x8 m.

400x150 , 400x200  mm

150x150x9  ,  200x200x9 mm

40-50 ตัน

กก.-10 กก.

3x7 , 3x8 , 3x9 m.

400x200 , 500x200 mm. 

200 x 200x9 mm

60 ตัน

10 กก.

3x9, 3x12 ,3x18m.

500 x 200 , 600x200 mm.

200 x 200x9 mm

80 ตัน

10 กก.

3x18 ,  3x22 m.

600 x 200 mm.

200 x 200x11 mm

100 ตัน

10 กก.

3x18 , 3x22 m.

588 x 300 mm.

300 x 300 x11 mm.

 

3. เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบลอย โครงสร้างเหล็กทั้งชุด ( Knock Down )

 • โครงสร้างแท่นเป็นเหล็ก U-shape beams ทาสีรองพื้น และสีจริงอย่างดี แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน
 • รองรับน้ำหนักรถบรรทุก ( หน้าแท่น ชั่ง ) ด้วยเหล็กแผ่นหนา 9-11 mm. ตลอดพื้นแท่นชั่ง
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายนอกระดับ IP-68 ซึ่งเป็นระดับกันฝุ่น กันน้ำสูงสุด สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยได้ทุกฤดูกาล
 • พร้อมอุปกรณ์แสดงน้ำหนัก ชุดคอมพิวเตอร์ และโปแกรมฯ ภายในห้องชั่งน้ำหนัก ครบชุด 
 • พร้อมระบบ Surge protection ภายในห้องควบคุม และการทำระบบกราวนด์ที่แท่งกราวนด์สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์ร่วมของโลก (Common Earth) อย่างแท้จริง    เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จากไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่า หรือเกิดจากระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ของโรงงาน
 • ระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ สำหรับระบายน้ำภายในแท่นชั่ง ขนาด 100-200 ลิตร ต่อนาที
 • บริการตรวจรับรองชั้นแรก(เครื่องใหม่) / ชั้นหลัง ( ต่ออายุ ทุก 2 ปี ) จากหน่วยงาน กองชั่งตวงวัด ทั่วประเทศ  

 


พิกัด

อ่านละเอียด

ขนาดแท่นชั่ง

U-shape beams structure  /  Surface 

   30-40 ตัน

กก.-10 กก.

3x6 , 3x7 , 3x8 m.*

150(W) x 4,000(L) x 270(H) x 6  mm.*

40-50 ตัน

กก.-10 กก.

3x7 , 3x8 , 3x9 m.*

150(W) x 4,500(L) x 270(H) x 6  mm.*

60 ตัน

10 กก.

3x9, 3x12 ,3x18m.*

150(W) x 6,000(L) x 270(H) x 9  mm.*

80 ตัน

10 กก.

3x18* ,  3x22 m.

150(W) x 6,000(L) x 270(H) x 9  mm.*

100 ตัน

10 กก.

3x18* , 3x22 m.

150(W) x 6,000(L) x 270(H) x 9  mm.*


งานก่อสร้างฐานราก

 


4. เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝัง หน้าคอนกรีต

  เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดและในพื้นที่ ที่มีหลังคาคลุมแท่นชั่ง 

 • โครงสร้างแท่นเป็นเหล็ก Wire Flang ทาสีรองพื้น และสีจริงอย่างดี แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน
 • รองรับน้ำหนักรถบรรทุก ( หน้าแท่น ชั่ง ) ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น Strength  320 Kg./ CU.CM
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายนอกระดับ IP-68 ซึ่งเป็นระดับกันฝุ่น กันน้ำสูงสุด สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยได้ทุกฤดูกาล
 • พร้อมอุปกรณ์แสดงน้ำหนัก ชุดคอมพิวเตอร์ และโปแกรมฯ ภายในห้องชั่งน้ำหนัก ครบชุด
 • พร้อมระบบ Surge protection ภายในห้องควบคุม และการทำระบบกราวนด์ที่แท่งกราวนด์สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์ร่วมของโลก (Common Earth) อย่างแท้จริง    เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จากไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่า หรือเกิดจากระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ของโรงงาน
 • ระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ สำหรับระบายน้ำภายในแท่นชั่ง ขนาด 100-200 ลิตร ต่อนาที
 • บริการตรวจรับรองชั้นแรก(เครื่องใหม่) / ชั้นหลัง ( ต่ออายุ ทุก 2 ปี ) จากหน่วยงาน กองชั่งตวงวัด ทั่วประเทศ  
 


พิกัด

อ่านละเอียด

ขนาดแท่นชั่ง

Main Beam

Corss Beam

   30-40 ตัน

กก.-10 กก.

3x6 , 3x7 , 3x8 m.

400x150 , 400x200  mm

150x150 , 200x200 mm

40-50 ตัน

กก.-10 กก.

3x7 , 3x8 , 3x9 m.

400x200 , 500x200 mm. 

200 x 200 mm

60 ตัน

10 กก.

3x9, 3x12 ,3x18m.

500 x 200 , 600x200 mm.

200 x 200 mm

80 ตัน

10 กก.

3x18 ,  3x22 m.

600 x 200 mm.

200 x 200 mm

100 ตัน

10 กก.

3x18 , 3x22 m.

588 x 300 mm.

300 x 300 mm.


งานก่อสร้างฐานราก

  


5. เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝัง โครงสร้างเหล็กทั้งชุด

  เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดและในพื้นที่ ที่มีหลังคาคลุมแท่นชั่ง 

 • โครงสร้างแท่นเป็นเหล็ก U-shape beams ทาสีรองพื้น และสีจริงอย่างดี แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน
 • รองรับน้ำหนักรถบรรทุก ( หน้าแท่น ชั่ง ) ด้วยเหล็กแผ่นหนา 9-11 mm. ตลอดพื้นแท่นชั่ง
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายนอกระดับ IP-68 ซึ่งเป็นระดับกันฝุ่น กันน้ำสูงสุด สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยได้ทุกฤดูกาล
 • พร้อมอุปกรณ์แสดงน้ำหนัก ชุดคอมพิวเตอร์ และโปแกรมฯ ภายในห้องชั่งน้ำหนัก ครบชุด 
 • พร้อมระบบ Surge protection ภายในห้องควบคุม และการทำระบบกราวนด์ที่แท่งกราวนด์สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์ร่วมของโลก (Common Earth) อย่างแท้จริง    เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จากไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่า หรือเกิดจากระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ของโรงงาน
 • ระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ สำหรับระบายน้ำภายในแท่นชั่ง ขนาด 100-200 ลิตร ต่อนาที
 • บริการตรวจรับรองชั้นแรก(เครื่องใหม่) / ชั้นหลัง ( ต่ออายุ ทุก 2 ปี ) จากหน่วยงาน กองชั่งตวงวัด ทั่วประเทศ  


พิกัด

อ่านละเอียด

ขนาดแท่นชั่ง

U-shape beams structure  /  Surface 

   30-40 ตัน

กก.-10 กก.

3x6 , 3x7 , 3x8 m.*

150(W) x 4,000(L) x 270(H) x 6  mm.*

40-50 ตัน

กก.-10 กก.

3x7 , 3x8 , 3x9 m.*

150(W) x 4,500(L) x 270(H) x 6  mm.*

60 ตัน

10 กก.

3x9, 3x12 ,3x18m.*

150(W) x 6,000(L) x 270(H) x 9  mm.*

80 ตัน

10 กก.

3x18* ,  3x22 m.

150(W) x 6,000(L) x 270(H) x 9  mm.*

100 ตัน

10 กก.

3x18* , 3x22 m.

150(W) x 6,000(L) x 270(H) x 9  mm.*


งานก่อสร้างฐานราก

 
 


อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องชั่ง รถบรรทุก 

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×