PRODUCTS
  เครื่องชั่งแบบนับจำนวน
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nomal Price : 21,000.00 บาท/
Price : 19,500.00 บาท/
เครื่องชั่งแบบนับจำนวน DIGI - DC-788
Nomal Price : 24,500.00 บาท/
Price : 21,000.00 บาท/
เครื่องชั่งแบบนับจำนวน DIGI - DC-180 / DC182
เครื่องชั่งแบบนับจำนวน SHINKO : CUXII - Series
เครื่องชั่งแบบนับจำนวนAND : FC Series
เครื่องชั่งแบบนับจำนวนAND : HC Series
เครื่องชั่งแบบนับจำนวน DRC Series
เครื่องชั่งแบบนับจำนวน ECM
เครื่องชั่งแบบนับจำนวน TSCALE : HQC
เครื่องชั่งแบบนับจำนวน Jadever : JCAII
เครื่องชั่งแบบนับจำนวน ADAM:GK-Series
เครื่องชั่งแบบนับจำนวน DIGI : DI-81

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×